dijous, 21 de juny del 2007

Les noves tecnologies al Camerun


Aquest passat dimarts. 19 de juny, va tenir lloc al Palau de Congressos de la capital del país, un important seminari sobre el tema : Modernització del Camerun per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació(TIC): Impacte, potencialitats i Perspectives.
Sota els auspicis de la UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions), la trobada en la que hi participaven participants de tots els ministeris així com d’empreses nacionals i estrangeres, estava organitzat per l’ANTIC (Agència nacional de TIC) i el grup CISCO, leader mundial de les solucions de xarxes Internet.
L’objectiu de la trobada era discutir sobre la necessitat d’utilitzar les noves tecnologies per el desenvolupament global de la societat camerunesa i definir les bases d’una política estratègica pel desenvolupament de les TIC, dins el territori nacional, sobretot en els camps de l’educació, de la salut, de l’administració i de l’empresa privada.

Entre les conclusions del seminari hi figuren la necessitat d’implantar infrastructures per permetre l’accés generalitzat a Internet, la iniciació massiva dels camerunesos a la utilització d’aquests nous mitjans de comunicació i la necessitat d’adaptació de les empreses a les formes modernes de gestió.
Ens alegra constatar que el nostre modest projecte d’Eseka, l’Escola informàtica INFOLINGE, ja va ser orientat des del principi en aquesta direcció.