dijous, 12 de novembre del 2009

Campanya Re_acciona,

Des de fa unes setmanes, les principals ciutats espanyoles s'han vist inundades per cartells informatius amb dues úniques lletres i un signe de puntuació: RE_. Els vianants i curiosos no entenien què podia significar aquell missatge. Fa poc se’ns ha desvetllat el misteri: Acciona ha presentat la Campanya Re_acciona, desenvolupada per l'agència de publicitat McCann, amb la qual vol sensibilitzar a la societat civil sobre el canvi climàtic.

“Re és el prefix de tots aquells verbs que monopolitzen la idea del canvi, de futur, que hem de fer entre tots", va declarar Pío Cabanillas, Director General de Comunicació i Imatge d'Acciona.
Llegir més...

dimarts, 10 de novembre del 2009

El tripartit pulveritza el seu compromís amb el 0’7


Retallada dràstica de la cooperació. Els nous pressupostos
redueixen la partida dedicada a cooperació internacional en més
d’un 20% el que suposa un incompliment flagrant de la llei de
cooperació, del Pacte del Tinell i de tots els compromisos dels últims
anys, del govern, amb els més pobres.
Barcelona, 6 de novembre de 2009- El proper dimarts 10 de
novembre els responsables de les principals ONGD catalanes es
reuniran amb caràcter d’urgència amb el senyor Martí Carnicer i
Vidal, Secretari General d’Economia i Finances per transmetre-li la
frustració del sector i demanar-li que aquesta situació es corregeixi en el
tràmit parlamentari.

Als pressupostos catalans del 2010 la despesa puja, però no per a tothom.
Des dels països rics hem contribuït a endeutar els més pobres, però ara no
ens endeutem per ells. En un context de forta crisi institucional al nostre
país, els partits responsables dels pressupostos han decidit ignorar el
mandat legal d’assolir al 2010 el 0,7% dels ingressos propis incondicionats
de la Generalitat, per a la cooperació al desenvolupament.
El mes de maig, una enquesta del propi govern va mostrar que el
86,4% de la població catalana volia que la Generalitat dediqués part
dels seus recursos a la cooperació amb els països pobres, fins i tot
en moments de crisi. No fa ni 20 dies que la Federació Catalana
d’ONGD per al Desenvolupament, amb motiu del Dia Internacional
de lluita contra la pobresa, va sortir al carrer, conjuntament amb les
federacions d’ONG de Pau i Drets Humans, de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya i de la Campanya del Mil·lenni de les Nacions
Unides, per evitar una notícia com aquesta. Llavors, van recordar al
govern el seu vell compromís amb els més pobres del món i van demanar
que es prioritzés la lluita contra la pobresa, amb el lema “Contra la crisi
global: Solidaritat global = Pobresa Zero!”
Les ONGD catalanes estan convençudes que atendre la crisi a casa nostra
no és incompatible amb el compliment dels compromisos de Catalunya amb
els més pobres del món. Les ONGD tenen el suport de la societat catalana
que és sensible a l’augment de la pobresa a tot el món, i alerten que els
retalls continuats en els pressupostos amenacen no només la
quantitat, sinó la qualitat de la cooperació catalana, en la millora de
la qual s’han esmerçat molts esforços els últims anys.

Llegir més...