dijous, 9 de juliol del 2009

CONSUMIR MENYS, VIURE MILLOR

Anna Casasayas i Lacambra
1 de juliol de 2009


Consumir menys per a viure millor, és a dir, fer un replantejament individual dels hàbits de comportament i consum. Això és el que postula la Teoria del Decreixement per tal d’alliberar-nos de la societat de consum en la que vivim i guanyar en qualitat de vida. La xerrada sobre Consum conscient i transformador (CCT), organitzada de manera conjunta entre Agermanament i el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), va donar als assistents a la mateixa, una vintena de persones, les pautes i reflexions bàsiques per tal de ser plenament conscients del rol de consumidors/es que tots i cadascun de nosaltres tenim a la societat en què vivim; i recuperar el rol de ciutadans/es que hi hauríem de tenir

L’ànsia de creixement i enriquiment que caracteritza a la societat de consum en la que estem immersos té efectes nocius tant per al nostre entorn –esgotament dels recursos existents i abocament massiu de residus, entre molts d’altres- com per a nosaltres mateixos –desigualtat global i desmantellament dels espais públics; hàbits de comportament compulsius i insatisfacció constant, entre d’altres-. És per aquest motiu que ens hem de replantejar si és possible un consum com el que duem a terme actualment de manera infinita, és a dir, un consum il•limitat, en un planeta finit. Les persones som agents de canvi social, aquest fet és evident. Per tant, per tal d’exercir aquest poder de transformació hem de desenvolupar un consum conscient i transformador.
Conscient en tant que hem de prendre consciència de les nostres necessitats reals i dels recursos que les poden satisfer. Abans de consumir, per tant, ens hem de fer diverses preguntes. La primera, per a què vull l’objecte de consum, és a dir, reflexionar sobre què hi ha darrera dels objectes que consumim i quin és l’objectiu últim que pretenem atènyer amb l’acte de consumir-los. La segona, com puc satisfer la necessitat sense recórrer a nous recursos, és a dir, abans de consumir un objecte o producte nou analitzar si podem reutilitzar recursos ja existents i en desús. La tercera, si ho haig de comprar, quines són les millors opcions de consum que tinc. És important conèixer les alternatives de consum existents per tal d’evitar la reproducció d’un model socio-econòmic insostenible.
Transformador en quant només un canvi integral en la societat en la qual vivim permetrà millorar la situació en la que ens trobem. En aquest sentit, cal analitzar l’estat actual per tal de gestionar correctament el present i assolir un futur sostenible. L’alliberament, la presa d’iniciativa, el canvi de rutines i la recuperació de l’ètica inherents a aquesta transformació permetran la consecució de l’objectiu últim del Decreixement, que no és altre que l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans, ja no consumidors, de la societat.

Llegir més...