dilluns, 23 de novembre del 2009

Setmana Europea per la Prevenció de ResidusLa quantitat de residus municipals no deixa d’augmentar. La mitjana europea arriba als 600 kg per habitant i per any, segons dades recollides per l’Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible de Recursos (ACR+). Aquests residus constitueixen una proba evident d’uns modes de producció i de consum no sostenibles.
Cada ciutadà europeu consumeix una mitjana anual d’aproximadament 50 tones de recursos. El consum de productes –producció, transport i distribució inclosos- representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic.

Des d’Agermanament considerem que prevenir la generació de residus és escollir una via de desenvolupament més sostenible que vetlli per:
1.evitar la producció de residus des de l’origen
2.reduir les quantitats de residus
3.reutilitzar els productes

Per aquests motius, i després de l’aparició de la nova Directiva de residus 2008/98/CE, que considera la prevenció com a element prioritari en la jerarquia de la gestió de residus per tal de disminuir-ne la generació, neix la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que tindrà lloc del 21 al 29 de novembre de 2009.


L’objectiu d’aquesta setmana és difondre el concepte de la prevenció dels residus i mostrar el seu impacte en el medi ambient i en la lluita davant del canvi climàtic.
D’una banda, es pretén fomentar el compromís a escala local en un gran nombre de ciutats i regions europees per tal de
a. reduir de manera efectiva i significativa les quantitats de residus a escala local
b. promoure el rol clau de les autoritats locals en allò referent a la prevenció de residus
c. mesurar l’impacte de les polítiques locals de prevenció
d. comprendre millor els factors clau i els modes d’aprofitar la prevenció
e. desenvolupar indicadors numèrics de prevenció
f. desenvolupar eines metodològiques per a posar en pràctica la prevenció a escala local
g. posar en comú informació i experiències per gestionar els nostres recursos de manera responsable i eficaç
De l’altra, es vol contribuir a la política europea de prevenció:
h. contribuir a reduir la generació de residus municipals a Europa
i. contribuir a una millor concepció i integració de les polítiques locals, regionals, nacionals i europees en matèria de prevenció
j. traslladar a les polítiques i als fets el primer estadi de la jerarquia de la gestió de residus.

Aquesta setmana, que constarà d’accions descentralitzades a nivell eurpoeu, compta amb el recolzament del programa LIFE+ de la Comissió Europea i té com a principals socis a ADEME (Agència del Medi Ambient i del Control de l’Energia, França), ACR+ (Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible de Recursos), ARC (Agència de Residus de Catalunya), IBGE (Institut de Gestió Ambiental de la Regió de Brusel•les capital, Bèlgica) i LIPOR (Servei Intermunicipal de Gestin dels Residus de la Gran Oporto, Portugal).

Per a veure el calendari d’accions descentralitzades que es duran a terme a Catalunya, consulteu aquesta pàgina web.

Per a més informació, visiteu el web de l’Agència de Residus de Catalunya.

FONT: http://www.acrplus.org/upload/documents/document364.pdf


Llegir més...