dijous, 11 de desembre del 2008

LA FCONGD DEMANA RESPONSABILITAT EN EL MANTENIMENT DEL COMPROMÍS DEL GOVERN PER ARRIBAR AL 0,7%

Concentració reivindicativa davant el Parlament de Catalunya

Barcelona, 11 de desembre de 2008.- Amb motiu de l’aprovació del Pressupost de la Generalitat per a l’any 2009, la Federació durà a terme una concentració reivindicativa davant el Parlament, el proper dimarts, 16 de desembre, a les 12 h, per denunciar la manca de voluntat política per assolir el 0,7%.

El projecte de Pressupost de la Generalitat per a l’any 2009 preveu destinar durant l’any vinent un total de 65,2 milions d’euros per a la cooperació en favor del desenvolupament dels països empobrits. Concretament, es preveu que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament -ACCD- disposi de 49,7 milions i que els diversos departaments destinin un total de 15,5 milions d’euros en concepte d’ajut al desenvolupament -AOD-. Aquestes xifres representaran menys del 0,4% dels ingressos per tributs propis de la Generalitat previstos per al 2009 i solament un 0,20% sobre el total del pressupost.

El Govern esgrimeix que l’incompliment dels seus compromisos és per la disminució dels recursos propis; però recordem que l’assoliment del 0,7% sobre el producte interior brut català -PIB- és una qüestió de voluntat política i no només de conjuntura econòmica, tal com preveu la Llei catalana de cooperació al desenvolupament, que estableix el mandat d’assolir el 0,7% com a màxim el 2010. La voluntat política del Govern sí que existeix des del moment que altres partides pressupostàries no disminueixen sinó que augmenten considerablement.
En aquest sentit, altres comunitats autònomes amb menys recursos han fet un esforç més important. Així, Castella-La Manxa i La Rioja destinaven un 0,47% i un 0,26%, respectivament, sobre el seu pressupost total al 2006, mentre que Catalunya ho feia amb un 0,23%.

La solidaritat és un valor i, com a tal, representa el mateix en temps de bonança que en temps de crisi. La voluntat de transformació de la societat cap a una societat més justa és també un valor. Si en temps de crisi el primer que retalla un donant és la solidaritat, potser és que no estem parlant del valor que entenem tots plegats.

El Govern porta molt de temps sense complir el compromís del 0,7% del PIB, i ara que semblava que hi havia un aposta ferma per arribar-hi, al primer símptoma de vent en contra es desdiuen els compromisos o es decideix d’allargar-los en el temps, la qual cosa no deixa de ser un eufemisme d'incompliment. L'any 2006, el percentatge assolit era del 0,23% sobre el pressupost. El 2007, per primera vegada des que tenim Govern de la Generalitat, el tant per cent ha disminuït i ha passat al 0,20% sobre el pressupost.

Si a més de reduir les quantitats reduïm els percentatges i dilatem els objectius en el temps, ens resta preguntar-nos si nosaltres, com a sector, hem de quedar-nos de braços creuats. Potser és l'hora de tornar a plantar les tendes, perquè ara que comprenem el que és una crisi, potser estarem més preparats per entendre als qui l'han viscuda tota la vida i ara se'ls agreuja encara més.