dilluns, 3 de març del 2008

Revoltes al Camerun

LA VANGUARDIA
1.03.2008
Revoltes al Camerun
Des del dissabte, el Camerun està vivint uns moments difícils: vagues, protestes, incendi d'edificis públics i d'alguns magatzems de xinesos, morts... sobretot a la ciutat de Duala, encara que darrerament el conflicte s'ha estès per tot el país. Sabem que grups d'europeus han hagut de ser evacuats, entre ells diversos de catalans. Gràcies a internet i a les ràdios estrangeres hem pogut se­guir aquests esdeveniments.
Els mitjans de comunicació de casa nostra no n'han dit res ni n'han aportat cap reflexió i això que un equip de TV3 està filmant per aquelles terres un documen­tal sobre cuina africana. Deu ser que no volen desestabilitzar Sa­muel Eto'o en uns moments en què el Barca sembla anar millor? Si aquest mateix jugador, precisament fill de Duala, s'hagués trencat un dit, tots els mitjans de co­municació ho haurien fet saber a la ciutadania i fins i tot ens hau­rien fet reflexionar sobre la gravetat del cas ensenyant-nos-en la radiografia...
LLUÍS MALLART GUIMERÁ

Antropòleg
Olot