dilluns, 15 d’octubre del 2007

Àfrica: La urgència d'un continent


Dijous dia 11 d'octubre Àfrica: La urgència d'un continent a càrrec d'Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau.

L'Arcadi va fer un apropament teòric al continent africà presentant primer de tot els problemes més rellevants que actualment pateixen.
El primer problema que va parlar és la malaltia i concretament la sida ja que l'Àfrica subsahariana és la que més la pateix. Quaranta milions de persones en el món,pateixen aquesta malaltia, de les quals segons ONUSIDA, el 60% viuen a l'Àfrica subsahariana. A Europa la gent pot guarir-se però a l'Àfrica no compta amb els medicaments necessaris i aviat els hi arriba la mort. El tractament és caríssim i els laboratoris, degut al problema de les patents, no estan disposats a col·laborar.
El segon problema és la fam. La fam és la calamitat que mata a més població. Cada dia moren 40.000 nens i 30.000 adults arreu del món. Segons la FAO en el món es produeixen més aliments que necessitats hi ha. Enviar aliments a aquests països no és una bona solució. Cal una sobirania alimentària és a dir que en comptes de produir cacau, cafè,cotó, pinya etc. que els van ensenyar els imperis colonialistes els convindria més que cultivessin blat i aliments que a ells els hi siguin més profitosos. La FAO diu que caldrien fer importants inversions: regadius, granges, canals etc. Però els altres estats no ajuden.A determinats nivells polítics estem governats per delinqüents.
El tercer problema és la falta d'accés a l'aigua potable. A EEUU i al Canadà tenen la reserva d'aigua dolça més gran del món. A l'Àfrica cal anar a buscar l'aigua, d'això se'n ocupen les nenes, que no van a escola ja que els ocupa unes sis hores diàries, això provoca un alt analfabetisme femení.
El quart problema és la guerra. La colonització i descolonització del continent africà ha dut sovint a conflictes interns de la població, per exemple al Sudan després de la independència van començar els problemes entre els del nord i els del sud. Àfrica és un dels països que té més armament i allà no en fabriquen. Espanya és el segon país que exporta més municions a Àfrica.
A continuació ens va parlar dels mecanismes que s'amaguen per que Àfrica pateixi, fam, sida, set...Va parlar del comerç internacional. Nosaltres no remunerem bé tot el que ens arriba d'Àfrica. La pesca de l'Atlàntic. Les reclamacions de les llicències de pesca per part dels africans. També ens va parlar de com anem a explotar amb les nostres industries.El deute extern. Tots aquells països estan endeutats, culpa dels seus mal governants que s'han enriquit.El poble africà veu per televisió com viuen els altres països i decideixen emigrar i nosaltres els rebutgem. 6000 africans es van morir ofegats intentant creuar l'Atlàntic. La història de la humanitat és la de la emigració.Els immigrants ens aporten cinc vegades més del que ells s'emporten de les arques públicas.El que ens cal fer és senzillament treure la nostre mà de damunt seu.

Us comuniquem que ja està penjada a la nostra web: http://www.bardina.org/ el resum de la conferencia del dijous dia 11 a càrrec d’Arcadi Oliveres Àfrica: La urgència d’un continent. La podeu trobar al apartat “Resum d’activitats": http://www.bardina.org/activitats/activitatsct.htm