dimecres, 13 de maig del 2009

"Les ONG critiquen l'ús polític de la crisi Premsa FCONGD

Contra la crisi global, solidaritat global. Les ONGD defensaran la
cooperació internacional en temps de crisi

Les ONG catalanes consideren irresponsable utilitzar la crisi per posar en
qüestió la cooperació per al desenvolupament. La FCONGD rebatrà els
discursos insolidaris amb noves eines i noves entitats.

Barcelona, 13 de maig de 2009.- La lluita contra la crisi a casa nostra no
és incompatible amb el compliment dels compromisos de Catalunya amb els
més pobres del món. Aquesta és la conclusió més important de l’Assemblea
General de la FCONGD del passat dissabte 9 de maig on les 84 entitats
federades van decidir el llançament d’una campanya de defensa i suport a
l’ajuda al desenvolupament de Catalunya
La Federació arriba al seu vintè aniversari amb el lema Contra la crisi
global, solidaritat global i continua creixent i renovant-se. A
l’Assemblea de dissabte passat es van incorporar tres noves ONGD que
aporten més de 800 socis. La Fundació Alda, la Fundació Montblanc i
l’Observatori del Deute en la Globalització amb perfils molt diferents,
són expertes, respectivament, en el treball sobre el terreny a diversos
països africans i a Paraguai, i en el seguiment, recerca i difusió de la
problemàtica del deute extern o de l’impacte de les empreses
transnacionals espanyoles als països empobrits.

Davant l’evidència que la crisi afecta més durament els més pobres i que
la interdependència és inevitable, la FCONGD aposta per la promoció de
models d'economia social i sostenible per tal que les desigualtats locals
i globals disminueixin. La “grip nova” és un bon exemple de com les
mancances dels sistemes sanitaris de qualsevol país poden acabar afectant
a la resta. Els països del Nord acabarem gastant més diners per fer front
a aquesta situació, que els que ens hauríem gastat a prevenir-la, a través
de programes de cooperació.

Darrerament s’han viscut símptomes molt preocupants que posen en dubte el
compromís solidari de les nostres institucions. D’una banda, els retalls
en el pressupost de la Generalitat dels darrers dos anys obren unes
perspectives d'incertesa que amenacen amb un deteriorament seriós tant de
la quantitat, com de la qualitat de la cooperació catalana. De l’altra,
des d’alguns sectors polítics i mediàtics es fa un ús partidari de la
cooperació en el sentit que és un luxe que no ens podem permetre.
L’Assemblea de la Federació creu que aquests discursos fomenten la
irresponsabilitat, la insolidaritat i la xenofòbia. Ben al contrari, la
coherència política exigible dicta reafirmar el compromís social i polític
amb els pobles empobrits a través de la cooperació catalana, en paral·lel
amb l’aprofundiment de les polítiques socials i de protecció dels sectors
més vulnerables de la nostra societat.


Les ONGD de la FCONGD van decidir potenciar la projecció pública i social
de les accions de cooperació i solidaritat i actuar en bloc per a la seva
defensa. Amb la idea d’incorporar noves ONGD i xarxes, la FCONGD va
modificar els seus estatuts per facilitar la incorporació de les ONG més
petites i/o d’àmbit local. Igualment, va aprovar, reforçar i ampliar els
serveis del seu punt d'informació sobre cooperació internacional, pau i
drets humans a la ciutadania i la seva relació amb els mitjans de
comunicació.

Més informació: Federació Catalana d’ONGD 93 442 28 35/ 659 55 73 16