divendres, 16 de maig del 2008

Proposta Accions Ajut reemborsable

Estimats/des,
Tal i com vam acordar el passat dia 25, us faig arribar, d’acord amb els representants de la campanya QDQ, una proposta de accions a realitzar a partir d’ara en tant que Plataforma de federacions/campanyes contràries a la partida d’AOD reemborsable de la Generalitat.
Veiem important actuar a dos nivells:
a) incidència política en diferents àmbits (Generalitat, Grups Parlamentaris, Consell de Cooperació ) i
b) comunicació amb les entitats membres de les nostres xarxes (per tal d’assegurar que es troben plenament informades).

Així doncs, la proposta de accions seria la següent: (A cada tasca hem assignat responsables, però les acciones es realitzarien totes en nom de la Plataforma).
1. Accions d’incidència política:
- Entrevistes amb el Conseller de Vicepresidència (Carod-Rovira) i el Conseller d’Economía (Castells):
Responsable de demanar las entrevistes en nom de la plataforma i comunicar dates: FCONGD. Ja estan demanades, estem a l’espera de la seva resposta.
Assistència entrevistes: representats de totes les federacions/campanyes de la plataforma, com vam fer a la reunió amb la DGCAHE.
- Reunions amb els Grups Parlamentaris (amb ICV, la FCONGD ja es va reunir abans de l’entrevista amb la DGAHE del 25 i, per tant, coneixen, i a més comparteixen, el nostre posicionament).
Responsable de sol·licitar reunions amb la resta de grups i comunicar dates: FCONGD. De fet ja en tenim dues concertades: 22 de maig, 18h, CiU; 28 maig, 17h, ERC. (ambdues a la seu de la FCONGD).
Assistència reunions: els representants que puguin, sempre en el nom de la plataforma .
- Fer arribar a l’Institut Catalá de Finances el nostre posicionament.

Responsable d’identificar la persona destinatària al ICF i enviar carta en nom de la plataforma amb el nostre posicionament del 3 de abril: Campanya QDQ .
- Contactes amb els diferents membres del Consell de Cooperació: L’objectiu seria fer-los arribar, de forma personalitzada, l’últim comunicat del 3 de abril a fi de obtenir el seu vot contrari a la execució de la partida al moment de la reunió del Consell que tracti el tema.
Responsable d’identificar els membres del Consell als qui contactar, així com esbrinar les persones de les federacions/campanyes que mantenen interlocució/relació estreta per realitzar els contactes: FCONGD.
Realització dels contactes: les persones identificades de les xarxes per cada contacte .

2. Acció de Comunicació/difusió interna a les entitats membres de cada federació/campanya. Per tal d’assegurar que estan informades (i coneixen el posicionament subscrit el 3 de abril ,així com el procés portat fins ara).
Responsable de redacció de proposta de comunicat : QDQ

Responsables d’enviament a les entitats: cada federació/campanya es farà responsable de reenviar als seus membres.

Agrairíem saber el vostre parer sobre aquestes propostes en els propers dies, així com si considereu que cal trobar-nos per acabar de concretar/discutir-ho.
Una forta abraçada,

Eduard Ibáñez
FCONGD