dimarts, 23 de setembre del 2008

REUNIÓ DE LA MESA NU 159

Com cada quinzena, el darrer 15 de setembre va tenir lloc la reunió ordinària de la MESA, aquesta vegada amb la presència de l’Àngel Garcia, responsable de la Delegació d’Agermanament a Madrid, havent-se tractat
· De l’organització de la trobada de socis i simpatitzants del proper 11 d’octubre a Moià
· Del pla de treball de l’oficina tècnica del carrer de la Lluna.
· De l’avançament del Pla estratègic
· De les activitats de la Delegació de Madrid
· De la situació dels projectes sobre el terreny.
· Del contingut de la propera Revista.

Entre les decisions preses destaquem,
Celebrar una “reflexió col·lectiva” a Cardedeu, el 25 d’octubre proper, sobre les possibilitats de trobar noves fonts de finançament.
Participar amb la suma de 200 € a les despeses d’organització de la “Setmana del deute”.
Buscar activament entre els socis i simpatitzants de l’entitat, una persona voluntària per integrar-se a les tasques de secretariat.