diumenge, 25 de maig del 2008

COMUNICAT INFORMATIU

ACCIONS REALITZADES PER LES FEDERACIONS/CAMPANYES DE ONGS*, RESPECTE A LA PARTIDA D’AOD REEMBORSABLE DE LA GENERALITAT

El Pressupost de la Generalitat 2008, aprovat pel Parlament, va incorre en dèficit per tal de adaptar-se a la nova situació econòmica. Aquesta mesura va afectar el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament, que per primer cop va introduir una partida de ajut reemborsable al seu Pla anual 2008 per un total de 14.360.000 euros, amb el vot contrari de la FCONGd al Ple del Consell de Cooperació.
Aquesta decisió va ser contestada públicament i de forma conjunta per part de les principals federacions/campanyes de ONGs (Campanya "Qui deu a qui?¨, Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d'ONG per la Pau, Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, la Defensa dels DDHH i la Pau de Tarragona, Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, ÀgoraNS); conformant una Plataforma unitària contrària a la partida d’AOD reemborsable.
Després de un intercanvi de comunicats i de constatar el distanciament de posicions entre el sector i la Generalitat; des de la Plataforma citada vam realitzar les següents accions :
1. Enviament de un comunicat públic el 3 de abril a la Generalitat de Catalunya , demanant la no execució del augment del pressupost de 2008 que es derivi de la introducció d’ajut reemborsable, sense renunciar a l’horitzó del 0,7% (ver doc. adjunt) .
2. Reunió amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i
Ajuda Humanitària (DGCAHE) el passat 25 de abril , amb presencia de tots els representants de les federacions/campanyes* .
A la reunió, les federacions/campanyes vam presentar el comunicat citat del 3 de abril, a fi de conèixer els plans de l´ACCD.
La ACCD ens va informar que , per tirar endavant amb la execució de la partida necessitaran :
1º. - El acord del Institut Català de Finances (ICF) : la partida AOD reemborsable ha estat aprovada sota el capítol 8 ¨ de concessió de préstecs a nivell de Ajudes de Estats ¨, sota la gestió del ICF. Aquesta entitat es responsable de analitzar les projectes presentats per la concessió de aquest préstecs , garantint que compleixen les condicions establertes al reglament europeu per aquest tipus de ajudes.
2º. - Alguna/es entitat que executi
3º. - La aprovació final del Consell de Cooperació.
La ACCD està trobant problemes amb els primers dos punts: per viabiliztzar la partida tècnicament amb el ICF i per trobar una entitat que vulgui executar. Estan fent tot lo possible per desentrampar aquests dos punts i mostrar la seva competència per tirar endavant amb la implementació de la partida tot i que, contradictòriament; van reconèixer que de principi no son favorables a la ajuda reemborsable (s’escuden en que ha estat una decisió puntual donat la reducció de tributs al pressupost de la Generalitat per tal de complir amb el escenari econòmic compromès al Pla Director). Si aconsegueixen resoldre els dos primers punts, encara necessitaran obtenir el consens favorable al Consell de Cooperació .
Des de les federacions/campanyes van reiterar la nostra demanda de no execució de la partida, per considerar que la ajuda reemborsable no es cooperació . Vam insistir en que una decisió com aquesta - que afecta el model de cooperació- ha de provenir de una decisió política i no pot ser resultat de una situació conjuntural o de una imposició externa (de economia). Que la definició de la política de cooperació pertoca fonamentalment a la ACCD i deu involucrar al sector de cooperació. Per tant, una decisió com aquesta exigia un debat previ que no ha estat com el propi Consell de Cooperació ha reconegut , que tal i com ens presenten el procés semblaria que no més hi havia aquest camí a seguir amb lo qual no estem d’acord.
La ACCD ens va comunicar que en aquests moment no està ja al seu abast revertir la decisió donat que la partida ha estat aprovada pel 2008 i els han de demostrar la seva competència com gestors per la seva execució . Per altre banda, de cara al 2009 i propers anys , la posició de la ACCD es tirar endavant una revisió del escenari econòmic aprovat al Pla Director ajustant-se al cicle econòmic actual (ja que la previsió es va fer sobre un horitzó previst que ha canviat) . Per tant, no donarien continuïtat a la ajuda reemborsable si no que reduiran els fons a la previsió del context actual.
Properes passes:

A partir de la reunió del 25 de abril, la Plataforma de federacions/campanyes varem acordar una estratègia conjunta de incidència en diferents àmbits per tal de aconseguir la no execució de la partida al 2008 i conseqüentment, la no aplicació de aquest instrument en els plans de cooperació als propers anys.
Les accions acordades son les següents:
- Entrevistes amb el Conseller de Vicepresidència (Carod-Rovira) i el Conseller d’Economía (Castells) : ja estan demanades, estem a l’espera de la seva resposta.
- Reunions amb els Grups Parlamentaris: fins a la data, s’ha realitzat la reunió amb ICV que coneixen i comparteixen el nostre posicionament. Tenim dues més concertades 22 de maig - 18h amb CiU i el 28 maig-17h amb ERC.
- Enviament del nostre posicionament a l’Institut Català de Finances.
- Contactes amb els diferents membres del Consell de Cooperació amb l’objectiu de que coneguin el nostre posicionament a fi de obtenir el seu vot contrari a la execució de la partida al moment de la reunió del Consell que tracti el tema.

Us mantindrem informats respecte als esdeveniments que es vagin produint. Salutacions

* PLATAFORMA federacions/campanyes contràries a la partida d’AOD reemborsable de la Generalitat: Campanya "Qui deu a qui?¨, Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d'ONG per la Pau, Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, la Defensa dels DDHH i la Pau de Tarragona, Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, ÀgoraNS
23 de maig de 2008